Menu
Log in


DE NEDERLANDSE VERENIGING
WASHINGTON, D.C.

Nederlandse gezelligheid kent geen tijd... en geen grenzen 

The Netherlands Society
Washington, D.C.

Nederlandse gezelligheid kent geen tijd... en geen grenzen 

Log in

Voorwaarden evenementen

Event terms and conditions

Om onze evenementen zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u akkoord te gaan met een aantal voorwaarden. Op deze pagina zetten we ze op een rij. Heeft u vragen over een van deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres. 

  • COVID-19 - Ook DC Dutch heeft te maken met COVID-19. Bij onze organisatie volgen wij de geldende richtlijnen voor Washington, D.C. en omgeving, zoals vastgesteld door het CDC. In het algemeen geldt: heeft u COVID gerelateerde klachten, blijf dan thuis. Wij wensen u een spoedig herstel en hopen u te zien op een volgend evenement. 
  • Fotografie - Tijdens onze evenementen maken wij met regelmaat foto's van onze activiteiten. Het kan zijn dat u als aanwezige herkenbaar op een van deze foto's te zien bent. Wij gebruiken deze foto's op onze website en de DC Dutch social media kanalen.
  • Contactenlijst - Met uw registratie voor een van onze evenementen behouden wij het recht om u te informeren over toekomstige evenementen. Ook zult u met enige regelmaat nieuws vanuit onze organisatie ontvangen. Mocht u hier geen behoefte aan hebben, wordt onder elke mail de mogelijkheid geboden u af te melden voor verdere communicatie.
  • Registratie & annuleren - Onze evenementen vergen voorbereidingen en veelal kosten vooraf. Om deze kosten te kunnen dragen, vragen wij een variĆ«rende bijdrage voor onze evenementen. Annuleren van een registratie is in vele gevallen helaas niet mogelijk, wij hanteren daarom het principe dat er niet geannuleerd kan worden. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een evenement, stuur ons een mailtje of plaats een oproep op onze social media. Wij geven hiervoor geen garanties.
  • DC DUTCH Lidmaatschap en registraties: Met een familie lidmaatschap kunt u maximaal 5 mensen registreren, Mocht uw gezin groter zijn dan 5 mensen, neem dan contact met ons op over uw situatie.  Met een individueel lidmaatschap kunt u enkel uwzelf opgeven. 

To guide our events, we ask that you agree to our terms and conditions. On this page these are explained in detail. If you have questions about one or more of these conditions, we ask that you please contact us. 

  • COVID-19 - As DC Dutch we also have to take COVID-19 into account when organizing our events. For this, we follow local rules and regulations for the greater Washington, D.C. area, as stated by the CDC. In general we ask that you stay home if you have any COVID related symptoms. We wish you a speedy recovery and hope to welcome you again at a next event. 
  • Photos - During our events we often take photos of the ongoing activities. As a participant, it is possible that you feature in these photos and can be recognized. We use these photos exclusively on our website and our DC Dutch social media accounts. 
  • Contactlist - By registrering for one of our events your email gets added to our contact list and we reserve the right to send you information related to our organization and future events that might be of interest to you. If you would like to opt out of any further emails, we provide the option to unsubscribe in each email.
  • Registration & cancellation - Due to the nature of our events, we request a fee for attendance to cover the costs of the event. For all of our events we use the 'all sales are final' principle. If you have registered for an event and you are unable to attend, please email us or post a message to our social media channels to see if someone else might be interested in taking your place. We cannot give any guarantees and do not offer refunds. 
  • DC DUTCH Membership and registrations: With a family membership you may register a maximum of four people. Please contact us directly if your household is larger than 5 people. You may only register yourself with an individual membership.

Vragen, opmerkingen, suggesties? Neem contact met ons op via info@dcdutch.org

Powered by Wild Apricot Membership Software